PUUKAUPPAFamily Timber Finland Oy on puukauppayhtiö, joka toimii pääosin Etelä-Suomessa Kanta-Hämeen, Lounais-Hämeen, Päijät-Hämeen, Uudenmaan ja Kymenlaakson alueella. Teemme lisäksi vientikauppaa koko Suomen alueelta.

  • ostamme ainespuuta ja energiapuuta toiminta-alueemme metsänhoitoyhdistyksiltä
  • myymme aines-ja energiapuuta perille toimitettuna

Toimimme kotimaan puukaupassa yhteistyössä kuuden alueemme metsänhoitoyhdistyksen kanssa. Mhy:t korjaavat jäsentensä puut tien varteen, Yhtiömme ostaa sekä toimittaa puut ja metsäenergian sovittuun asiakkaan toimituspisteeseen. Vientikauppaan hankimme puuta koko Suomen alueelta eri toimijoilta.